Blog Archief

Update Jongerenpanel Zorg én Perspectief

[For English, scroll down please]
De afgelopen vier jaar heeft het Jongerenpanel Zorg én Perspectief zich ingezet voor de meer dan 700.000 jongeren met een chronische aandoening in Nederland. Dit met als uitgangspunt: “Het moet toch anders kunnen?” De afgelopen tijd hebben dan ook laten zien dat het anders kán; deze jongeren staan op de politieke agenda, denken met mee met projecten & onderzoeken en creëeren pledges, petities en voorstellen om het maatschappelijk perspectief te verbeteren. En dat mogen we vieren, en dat doen we samen mét jou!
Op 8 april kijken we samen naar de toekomst op ons eigen festivalterrein in Amersfoort met kraampjes, foodtrucks en workshops. Dus wil je meer weten over het panel of de doelgroep, heb je je altijd al afgevraagd wat ik eigenlijk uitvoer óf heb je gewoon zin in een mooie dag? Meld je dan aan via de onderstaande link: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/event.
FNO Zorg en Perspectief
Over the past four years, the Youth Care and Perspective Youth Panel has worked for more than 700,000 young people with a chronic condition in the Netherlands. This with as a starting point: “It has to be able to do things differently?” The recent times have also shown that things can be done differently; these young people are on the political agenda, think along with projects & research and create pledges, petitions and proposals to improve the social perspective. And we can celebrate that, and we do that together with you!
On April 8 we are looking forward to the future at our own festival site in Amersfoort with stalls, food trucks and workshops. So you want to know more about the panel or the target group, have you always wondered what I actually do or do you just feel like a nice day? Sign up via the link below: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/event.

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Update Jongerenpanel Zorg én Perspectief

Andere berichten uit deze Categorie