Blog Archief

Het roer gaat om, een nieuwe opleiding!

[For English, scroll down]
Aan het begin van dit jaar hebben we te horen gekregen dat het filiaal van Bristol Lelystad waar ik werk, in juni moet sluiten. Dat is erg jammer maar dit gaf mij ook weer de kans om na te denken wat ik graag wil doen in de toekomst. In eerste instantie had ik het idee om weer wat in de kinderopvang te gaan doen omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Maar na een aantal beroepskeuzetesten, kwam er een totaal ander resultaat uit: De Techniek! Dat was voor mij in eerste instantie een beetje raar omdat ik daar nog nooit zo naar had gekeken. Maar ondanks de testen wilde ik toch graag een online open dag volgen voor de opleiding Pedagogisch Medewerker (om in de kinderopvang te kunnen werken). Maar al gauw kwam ik tot de conclusie dat de opleiding en de leraar die de open dag leidde, toch niet helemaal bij mij paste.

Samen met mijn vader keken we verder en wilde ik kijken wat voor beroepen je kunt leren in de techniek. Ik was toch wel nieuwsgierig geworden en toen kwamen we uit op de opleiding Mechatronica van de Techniek Academie. Mechatronica is een hele brede opleiding waarbij je veel verschillende dingen leert, zoals mechanica, elektrotechniek, besturingstechniek en nog veel meer. Heel toevallig was er op dezelfde avond ook nog een online open dag. Dus ik schreef mij snel in en hadden een privé open dag (ik was de enige). De docenten waren aardig en vertelde wat de opleiding inhield en wat ze doen op de Techniek Academie. Ik voelde mij gelijk op mijn gemak en was erg enthousiast. Na privé open dag heb ik een mail gestuurd en gevraagd voor een rondleiding. Vorige week had ik de rondleiding en kon ik in het echt zien wat ze doen op de Techniek Academie. Na de rondleiding was ik nog steeds enthousiast en schreef mij in voor de opleiding Mechatronia. Toen ging het opeens heel snel want ik kan instromen en al op 1 mei met mijn nieuwe opleiding beginnen. Mijn baan bij Bristol heb ik inmiddels opgezegd.

Afgelopen week had ik de Pre-Tech dagen (Meeloopdagen) en kon ik alvast proeven naar wat ik vanaf mei ga doen. Op donderdag heb ik met een aantal studenten mee gelopen en vrijdag mocht ik zelf met installatietechniek aan de gang. Ik sta te trappelen om op 1 mei aan de gang te gaan.

BeFunky-collage

At the beginning of this year we were told that the Bristol Lelystad branch where I work has to close in June. That is very unfortunate, but it also gave me the opportunity to think about what I would like to do in the future. At first I had the idea to do something in childcare again because I enjoy working with children. But after a number of career choice tests, a completely different result came out: a job in technology! That was a bit strange for me at first because I had never looked at it that way. But despite the tests, I still wanted to follow an online open day for the Pedagogical Employee training (to be able to work in childcare). But soon I came to the conclusion that the training and the teacher who guided the open day did not quite suit me.

Together with my father we looked further and I wanted to see what professions you can learn in technology. I had become curious and then we ended up with the Mechatronics course at the Technology Academy. Mechatronics is a very broad course in which you learn many different things, such as mechanics, electrical engineering, control technology and much more. Coincidentally, there was also an online open day on the same evening. So I registered quickly and had a private open day (I was the only one). The teachers were nice and told what the training entailed and what they do at the Technology Academy. I immediately felt at ease and was very enthusiastic. After a private open day I sent an email and asked for a tour. Last week I had the tour and I could see in real life what they are doing at the Technology Academy. After the tour I was still enthusiastic and registered for the Mechatronics training. Then it suddenly went very quickly because I can start and start my new training on 1 May. I have now quit my job at Bristol.

Last week I had the Pre-Tech days and I could already get a taste of what I will be doing from May. On Thursday I walked with a number of students and on Friday I was allowed to work with installation technology myself. I can’t wait to get started on May 1.

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Het roer gaat om, een nieuwe opleiding!

Andere berichten uit deze Categorie