Blog Archief

Opnieuw Europees Kampioen!

[For English, scroll down]
Op zondag 20 oktober was het dan eindelijk zover: matchday voor alle niveau 1 judoka’s, waaronder ik en de andere Nederlandse judoka’s. Iedereen was eerder op en licht gespannen. Na het ontbijt gingen we met de hele groep op weg naar ASV Köln. Na het opwarmen mochten Josh Hemsley en Chris Murphy het spits afbijten in de voorrondes. Beide judoka’s wonnen met grote overmacht hun partijen. Jurgen van der Heijden verloor zijn eerste maar won knap zijn tweede wedstrijd in de voorrondes. Nikki McDermott verloor helaas ook haar eerste partij maar kwam sterk terug, won haar laatste wedstrijd en sleepte zilver binnen. Jasper Holtackers won het brons en Mikey Lomas pakte het zilver.
Na de lunchpauze, ging ik aan de slag in de opwarmruimte, samen met Kate McDermott. We namen verschillende scenario’s en tactieken door die later bijzonder goed van pas kwamen. Mijn eerste tegenstander, Melina Voges uit Duitsland zette ik direct donder druk. Na negen seconden scoorde ik ippon met een meeroltechniek (makikomi) waarmee de partij voortijdig beëindigd. Even later mocht ik het opnemen tegen de Duitse Sonja Cramer (deze judoka kende ik nog niet). Wederom domineerde ik de partij met een sterke pakking en aanvallend judo. Cramer werd met een makikomi techniek geworpen wat mij een wazari opleverde. De daarop volgende houdgreep zorgde voor de tweede wazari en ippon. De laatste partij was ook direct de finale want zowel ik als mijn tegenstander Jasmin Siebelitz hadden al onze partijen gewonnen. Zelfverzekerd nam ik direct het heft in handen en maakte het Siebelitz onmogelijk om haar eigen pakking te maken. Met een harde beenworp (o soto gari) scoorde ik na 45 seconden ippon en sleepte daarmee mijn tweede Europese titel binnen.
Voor mijn partijen hadden Josh en Chris hun halve finale partijen gewonnen en stonden dus beiden in de finale. Josh moest het opnemen tegen een rus die te sterk bleek te zijn. Chris won de finale en mocht ook het goud in ontvangst nemen. De Nederlandse debutant Lesley IJzerman won drie partijen en stelde daarmee het zilver veilig.
Na de prijsuitreiking gingen we met team GB naar het hotel om ons op te frissen en te proosten op de behaalde successen. We hebben lekker gegeten bij een Chinees restaurant en terug in het hotel nog lang nagepraat (en gedronken). Helaas zat deze super leuke maar intense week er al weer op. Onze Engelse en Schotse vrienden zouden al om 04:45 uur vertrekken dus we besloten ze te verrassen en ook op te staan om afscheid te nemen. Dat kostte wel de nodige knuffels! We hopen elkaar snel weer terug te zien!

New Phototastic Collage

On Sunday, October 20, the time had finally come: matchday for all level 1 judokas, including me and the other Dutch judokas. Everyone was up early and slightly tense. After breakfast we went with the whole group to ASV Köln. After warming up, Josh Hemsley and Chris Murphy kicked off in the preliminaries. Both judokas won their games with great force majeure. Jurgen van der Heijden lost his first but cleverly won his second match in the preliminaries. Nikki McDermott unfortunately also lost her first game, but came back strong, won her last game and won silver. Jasper Holtackers won the bronze and Mikey Lomas took the silver.
After the lunch break, I went to work in the warm-up room with Kate McDermott. We went through various scenarios and tactics that later came in very handy. I immediately hit my first opponent, Melina Voges from Germany. After nine seconds I scored ippon with a multi-roll technique (makikomi) that ends the game prematurely. Moments later I was allowed to compete against the German Sonja Cramer (I didn’t know this judoka yet). Again I dominated the party with a strong packing and offensive judo. Cramer was thrown with a makikomi technique which gave me a wazari. The subsequent hold took care of the second wazari and ippon. The final match was also the final because both me and my opponent Jasmin Siebelitz had won all our matches. Confidently, I immediately took matters in hand and made it impossible for Siebelitz to make her own gasket. With a hard leg throw (o soto gari) I scored ippon after 45 seconds and with that won my second European title.
For my matches, Josh and Chris had won their semi-final matches, so they were both in the final. Josh had to compete against a Russian who turned out to be too strong. Chris won the final and was also allowed to receive the gold. The Dutch debutant Lesley IJzerman won three games and thereby secured the silver.
After the award ceremony, we went to the hotel with team GB to freshen up and toast to the successes achieved. We had a nice dinner at a Chinese restaurant and talked back (and drank) in the hotel for a long time. Unfortunately this super fun but intense week was over. Our English and Scottish friends were leaving at 4:45 am so we decided to surprise them and also to get up to say goodbye. That took the necessary hugs! We hope to see each other again soon!

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Opnieuw Europees Kampioen!

Andere berichten uit deze Categorie