Blog Archief

Breaking news: Nieuwe coach!

[For English, scroll down]
Afgelopen jaren heb ik behoorlijk veel successen behaald. We hebben echter in de afgelopen maanden gemerkt dat sommige van mijn tegenstanders grote stappen vooruit hebben gemaakt. Om aan de top te blijven, hebben mijn coach/vader en ik gezocht naar een oplossing om de concurrentie voor te blijven.

Sinds het British Open in augustus van dit jaar, werken we samen met Kate McDermott, oud topjudoka en zus van de Engelse aangepaste judoka Nikki McDermott. Kate was tijdens de Europese kampioenschappen ID-judo in Keulen coach van het nationale team van Groot-Brittannië en was bereid om mij te helpen met mijn voorbereidingen, warming-up en heeft mij tijdens mijn wedstrijden gecoached. Het resultaat was onverwacht maar fantastisch: een tweede Europese titel! Ik ben daarom enorm blij en trots dat Kate bereid is om mij ook in de toekomst op de grote internationale toernooien en kampioenschappen te coachen! Mijn vader blijft nauw betrokken en zal mij op de overige toernooien coachen.

Kate McDermott maakte in het verleden deel uit van de nationale judoploeg van Groot-Brittannië. Zij won in 2010 goud op het prestigieuze Heart of England kampioenschap in Manchester, brons op de Britse kampioenschappen U20 in 2009 en zilver op de Nothern Ireland Open U20 in 2006 (bron: Judoinside.com). Kate is zelf niet meer actief als wedstrijdjudoka maar is sinds augustus 2018 coach van haar zus Nikki. Tijdens het Europees kampioenschap ID-judo in London leerde we Kate kennen. Afgelopen seizoen zijn we elkaar regelmatig op de grote internationale toernooien tegengekomen en ontstond er een bijzonder goede klik tussen ons. Verder bleken we op judotechnisch gebied de nodige overeenkomsten te hebben, waaronder onze favoriete techniek: maki komi. Kate is bijzonder pragmatisch en tactisch. Tijdens de Europese Kampioenschappen in Keulen hebben we in zeer korte tijd een aantal scenario’s en tactieken ontwikkeld en getraind die bijzonder succesvol bleken te zijn. Blij dat zij onderdeel wil uitmaken van mijn team!

Coach Kate.

In recent years I have achieved quite a lot of successes. However, in recent months we have noticed that some of my opponents have made progress. To stay at the top, my coach/father and I have searched for a solution to stay ahead of the competition.

Since the British Open in August this year, we have been working together with Kate McDermott, former top judoka and sister of the English adapted judoka Nikki McDermott. Kate coached the UK national team during the European ID Judo Championships in Cologne and was willing to help me with my preparations, warm-up and coached me during my matches. The result was unexpected but fantastic: a second European title! I am therefore very happy and proud that Kate is willing to coach me in the future at major international tournaments and championships! My father remains closely involved and will coach me at the other tournaments.

Kate McDermott used to be part of the national judo team of Great Britain. In 2010 she won gold at the prestigious Heart of England championship in Manchester, bronze at the British U20 championships in 2009 and silver at the Nothern Ireland Open U20 in 2006 (source: Judoinside.com). Kate is no longer active as a judoka, but has been coaching her sister Nikki since August 2018. We met Kate during the European ID Judo Championship in London. Last season we regularly met at major international tournaments and a very good connection developed between us. Furthermore, we appeared to have the necessary similarities in the judo-technical field, including our favorite technique: maki komi. Kate is very pragmatic and tactical. During the European Championships in Cologne, we developed and trained a number of scenarios and tactics in a very short time that proved to be very successful. Glad she wants to be part of my team!

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Breaking news: Nieuwe coach!

Andere berichten uit deze Categorie