Gouden start van 2020! | Golden start of 2020!

[For English, scroll down]
Op zondag 5 januari j.l. ben ik het jaar 2020 uitstekend gestart door kampioen te worden op de vijfde editie van het aangepast judotoernooi “Trofee van de Donderslag”. In het Belgische Meeuwen-Gruitrode won ik al mijn partijen met maximale score.

Voor de vijfde maal organiseerde Judoteam Gruitrode haar internationale “Trofee van de Donderslag”; een internationaal en sterk bezet judotoernooi voor reguliere en aangepaste judoka’s van alle leeftijden. Het aangepast judotoernooi telde dit jaar zo’n 140 deelnemers uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Schotland. Ik was in eerste instantie ingedeeld in een poule van vier deelnemers maar helaas werd één tegenstander uit de poule gehaald zodat er maar twee partijen resteerde. Als eerste trof ik de Nederlandse Kelsey Ligthart. Na zo’n 20 seconden scoorde ik wazari met een linkse heupworp, even later gevolgd door de tweede wazari en ippon dankzij een beenveeg.

De tweede en laatste tegenstander was Carina Niemeyer uit Duitsland, een oude bekende van mij. Na een aantal pogingen om Niemeyer te werpen, wist ik halverwege de partij het rechterbeen van Niemeyer weg te vegen waardoor deze op haar rug landde. Dit leverde direct ippon op waarmee ik het goud in de wacht sleepte.

Op 18 januari kom ik in actie op de 20e Offene Landes-Mannschaftsmeisterschaft im ID-Judo in Dülmen, Duitsland.

Donderslag 2020

On Sunday January 5 last I had an excellent start to the year 2020 by becoming champion on the fifth edition of the adapted judo tournament “Trofee van de Donderslag”. In the Belgian Meeuwen-Gruitrode, I won all my games with a maximum score.

For the fifth time Judoteam Gruitrode organized its international “Trophy of the Thunderbolt”; an international and highly-held judo tournament for regular and adapted judokas of all ages. The adjusted judo tournament this year had around 140 participants from Belgium, the Netherlands, France, Germany, England and Scotland. I was initially divided into a group of four participants, but unfortunately one opponent was removed from the group so that only two games remained. First I met the Dutch Kelsey Ligthart. After about 20 seconds I scored wazari with a left hip throw, followed a moment later by the second wazari and ippon thanks to a leg swipe.

The second and last opponent was Carina Niemeyer from Germany, an old acquaintance of mine. After several attempts to throw Niemeyer, I managed to wipe Niemeyer’s right leg halfway through the party and landed it on her back. This immediately yielded ippon with which I won the gold.

On January 18 I will compete at the 20th Offene Landes-Mannschaftsmeisterschaft im ID-Judo in Dülmen, Germany.

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Gouden start van 2020! | Golden start of 2020!

Andere berichten uit deze Categorie

Reacties zijn gesloten.