Zilver op het British Open Adaptive & VI Judo Championship

[For English, scroll down please]

Afgelopen weekend was ik voor het British Open in Cardiff. We vertrokken op donderdag 15 augustus in de ochtend zodat we in de middag Cardiff konden verkennen. Toen we aankwamen op Bristol airport hebben we een taxi genomen naar ons slaapverblijf. We sliepen in hetzelfde gebouw als waar het toernooi werd georganiseerd. Op vrijdag was het wat minder mooi weer en hadden we veel regen, we zijn toen door het park gelopen en hebben wat gebouwen gezien. Later die middag hebben we geholpen met de laatste dingen opzetten voor het toernooi.
Op zaterdag begon de wedstrijddag met een licht ontbijt en de weging, waarna ik mij kon focussen op mijn wedstrijden. Na een goede warming up en mijn poule gezien te hebben, wist ik tegen welke meiden ik moest judoën. Ik heb met mijn coach een plan gemaakt waar ik aan ging werken. Dit keer had ik meiden in mijn poule zitten waar ik nooit eerder tegen gejudood had, ook had ik nooit eerder tegen VI (visueel beperkte) judoka’s gejudood dus het was een mooie nieuwe uitdaging.

Mijn eerst tegenstander was Emily Betts. We begonnen met elkaar vast te pakken voordat de wedstrijd begon. Nadat we hadden vast gepakt, kon de partij beginnen. Na een dominante pakking, heb ik haar kunnen overnemen en stond ik met een wazari voor. Ik maakt de partij af met een houdgreep en had ik mijn eerste partij gewonnen. Mijn tweede partij was tegen Felicity Warburton, zij kon wel normaal beginnen zonder eerst vast te pakken. Na 30 seconden heb ik haar met een heupworp geworpen en maakte ik heb af met een houdgreep. Mijn laatste partij was tegen een meisje die op latere leeftijd slechtziend is geworden en eerst in het regulier heeft gejudood. Dit was dan ook de lastigste partij van de dag, ik stond goed te judoën, maar helaas kwam ik een wazari achter en verloor deze partij en werd 2de. Als ik terug kijk naar dit toernooi heb ik veel geleerd en veel laten zien wat ik kan. Daarnaast kan ik de komende weken werken aan nieuwe dingen voor de komende wedstrijden.

Nadat het toernooi was afgelopen zijn we nog met een grote groep judoka’s en ouders gaan eten om het af te sluiten. Op zondag vlogen we aan het einde van de middag weer terug naar Nederland! Ik kijk uit naar mijn volgende wedstrijden!

Foto collage Cardiff_01

Last weekend I was in Cardiff for the British Open. We left on Thursday August 15 in the morning so that we could explore Cardiff in the afternoon. When we arrived at Bristol airport we took a taxi to our sleeping place. We slept in the same building where the tournament was organized. On Friday the weather was less nice and we had a lot of rain, we walked through the park and saw some buildings. Later that afternoon we helped set up the last things for the tournament.
On Saturday the competition day started with a light breakfast and the weighting, after which I could focus on my competitions. After a good warming up and my pool, I knew which girls I had to do judo against. I made a plan with my coach that I started working on. This time I had girls in my group that I had never judged against before, and I had never judged VI (visually impaired) judokas before, so it was a nice new challenge.

My first opponent was Emily Betts. We started to grab hold of each other before the game started. After we caught, the party could begin. After a dominant gasket, I was able to take over her and I led a wazari. I finished the game with a hold and I had won my first game. My second match was against Felicity Warburton, she could start normally without first grabbing. After 30 seconds I threw her with a hip throw and finished with a hold. My last match was against a girl who became visually impaired at a later age and first judged in the regular. This was also the most difficult game of the day, I was good at judo, but unfortunately I found a wazari behind and lost this game and became 2nd. When I look back at this tournament I learned a lot and showed a lot of what I can do. In addition, I can work on new things for the coming games in the coming weeks.

After the tournament was over, we went to eat with a large group of judokas and parents to close it. On Sunday we flew back to the Netherlands at the end of the afternoon! I look forward to my next competitions!

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Zilver op het British Open Adaptive & VI Judo Championship

Andere berichten uit deze Categorie

Reacties zijn gesloten.