Krachttest (Strength test) @Topfit Fysiotherapie

[For English, scroll down]
Lisa en Kayleigh
Sinds september 2017 word ik intensief begeleid door mijn vaste fysio- en manueel therapeut Lisa Beltman van Topfit Fysiotherapie met als doel om de inzet en rendement van mijn beperkte rechter ledematen te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op blessures sterk verminderd en kan ik nog effectiever judo-en. Met behulp van een krachttest wordt gemeten hoeveel krachtsverschil er is tussen mijn linker en rechter armen en benen. Vrijdag 29 maart was het tijd voor een nieuwe test. Wat vooral interessant is in de resultaten is het verschil tussen links en rechts (%re/li). Als er 100% staat, is er geen verschil tussen links en rechts. Omdat we veel gefocussed hebben op het bovenlichaam en armen, zien we daar een flinke vooruitgang! En dat is natuurlijk fantastisch en heel bruikbaar in mijn judo! Komende tijd gaan we dan ook zeker verder trainen en bouwen!
IMG-20190331-WA0000
Since September 2017 I have been intensively guided by my physiotherapist and manual therapist Lisa Beltman from Topfit Physiotherapy with the aim of improving the deployment and efficiency of my limited right limbs. This greatly reduces the chance of injuries and allows me to do judo even more effectively. With the help of a strength test it is measured how much power difference there is between my left and right arms and legs. Friday, March 29, it was time for a new test. What is particularly interesting in the results is the difference between left and right (% re / li). If it says 100%, there is no difference between left and right. Because we have focused a lot on the upper body and arms, we see significant progress there! And that is of course fantastic and very useful in my judo! We will certainly continue to train and build in the coming time!

facebookmail


Gepost in Laatste, Nieuws
Reacties staat uit voor Krachttest (Strength test) @Topfit Fysiotherapie

Andere berichten uit deze Categorie

Reacties zijn gesloten.