Terugblik op 2018 | Review of 2018

[For English version, scroll down] Nu 2019 op de drempel staat, is het tijd om even terug te blikken op 2018. Voor mij was afgelopen jaar bijzonder, niet alleen op het gebied van judo.

2018 startte traditiegetrouw met het Tornooi van de Donderslag in Meeuwen-Gruitrode. Een gezellig judotoernooi waar zowel reguliere als aangepaste judoka’s aan deel kunnen nemen. Mijn zus Caitlin werd op zaterdag knap tweede en ik won op zondag het goud. Twee weken later mocht ik de oeuvreprijs is ontvangst nemen tijdens de jaarlijkse sportverkiezingen, een bijzondere prijs en erkenning voor mijn prestaties van de afgelopen 10 jaar. 17 maart won ik de Landesmeisterschaften in Keulen. Een maand won ik zilver op de Special Needs World Judo Games in Beverwijk in de klasse tot 78 kilo. Enkele dagen later vertrok ik naar Schotland om voor de eerste keer deel te nemen aan het East of Scotland SN Judo Championship en dat ging heel goed: kampioen in mijn eigen gewichtsklasse en 2e overall (70 kg en zwaarder) Nog een week later vertrokken we naar Berlijn waar ik voor de derde maal op rij het Open Duits kampioenschap op mijn naam heb geschreven. Het eerste deel van 2018 sloot ik in stijl af door op mijn verjaardag (17 juni) in Roermond het examen voor de zwarte band met goed gevolg af te leggen.

Na de zomervakantie, vertrokken we op 21 augustus naar Londen voor de eerste editie van de EJU European Championships ID-judo. Ik heb een fantastische week gehad waarbij mijn vader en ik zijn “geadopteerd” door team GB. Op vrijdag 24 augustus werd ik Nederlands eerste Europees kampioen ID-judo en de dag daarna won ik voor de vierde keer op rij het British Open.

Na het EK, werd het rustig op judogebied. In Essen was ik niet fit en leerde ik verliezen, een belangrijke les. In Herenthout waren geen tegenstanders en heb ik het tegen reguliere wedstrijdjudoka’s opgenomen. De afgelopen maanden heb ik vooral hard gewerkt aan mijn schoolopleiding. Doordat ik nu alle kerntaken heb afgerond, krijg ik komende maanden meer tijd om te werken en te trainen. Verder maak ik sinds 2018 deel uit van het Jongerenpanel Zorg en Perspectief. Samen met de professionals van Zorg én Perspectief en alle betrokken organisaties willen wij ervoor zorgen dat het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten kleiner wordt. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan professionals, Kamerleden en andere betrokkenen.

Ook 2019 belooft weer een mooi jaar te worden. Ik hoop af te studeren en zal mij blijven inzetten voor het Jongerenpanel Zorg en Perspectief. Op judogebied kijk ik erg uit naar het East of Scotland Open (1 juni), het British Open in Cardiff en het EJU Europees kampioenschap ID-judo in Keulen. Ik heb er zin in!!!

Collage-Kayleigh-Jaaroverzicht

Now that 2019 is on the threshold, it’s time to look back on 2018. For me last year was special, not just in the field of judo.

2018 traditionally started with the Donderslag Tournament in Meeuwen-Gruitrode. A fun judo tournament where both regular and adapted judokas can take part. My sister Caitlin finished second on Saturday and I won the gold on Sunday. Two weeks later I received the oeuvre award during the annual sports elections, a special prize and recognition for my performances of the past 10 years. On March 17 I won the Landesmeisterschaften in Cologne. One month later I won silver at the Special Needs World Judo Games in Beverwijk in the class up to 78 kilos. A few days later I went to Scotland to participate for the first time in the East of Scotland SN Judo Championship and that went very well: champion in my own weight class and 2nd overall (70 kg and heavier) Another week later we went to Berlin where I won the Open German Championship for the third time in a row. I ended the first part of 2018 in style by passing the exam for the black belt on my birthday (June 17) in Roermond.

After the summer holidays, we left for London on August 21 for the first edition of the EJU European Championships ID-judo. I had a fantastic week where my father and I were “adopted” by team GB. On Friday, August 24, I became Netherlands first European champion ID-judo and the day after I won the British Open for the fourth time in a row.

After the European Championship, it became quiet (judo). In Essen I was not fit and I learned to lose, an important lesson. In Herenthout there were no opponents and I have competed regular competition judoka’s. In the recent months, I have been working hard on my school education. Because I have now completed all major tasks, I will get more time to work and train in the coming months. Furthermore, I have joined the Youth Care and Perspective Panel this year. Together with the professionals of Care and Perspective and all involved organizations, we want to ensure that the difference in social participation between young people with a chronic disorder and healthy peers is reduced. We do this by providing solicited and unsolicited advice to professionals, MPs and other parties involved.

2019 promises to be another great year. I hope to graduate and will continue to work for the Youth Care and Perspective Panel. In the judo field I am really looking forward to the East of Scotland Open (1 June), the British Open in Cardiff and the EJU European Championship ID-judo in Cologne. I’m excited!!!

facebookmail


Gepost in Nieuws
Reacties staat uit voor Terugblik op 2018 | Review of 2018

Andere berichten uit deze Categorie

Reacties zijn gesloten.