Welkom op mijn website

Hallo allemaal, welkom op mijn website. Via deze pagina’s zal ik je op de hoogte houden van mijn prestaties en belevenissen op judogebied.
Hello everyone, welcome to my website. Through these pages I will keep you informed of my judo achievements and experiences.

Nog 50 dagen 18 uur 19 minuten 31 seconden tot de Internationale Deutsche Einzelmeisterschaften ID -Judo in Neubrandenburg!


Het roer gaat om, een nieuwe opleiding!

[For English, scroll down]
Aan het begin van dit jaar hebben we te horen gekregen dat het filiaal van Bristol Lelystad waar ik werk, in juni moet sluiten. Dat is erg jammer maar dit gaf mij ook weer de kans om na te denken wat ik graag wil doen in de toekomst. In eerste instantie had ik het idee om weer wat in de kinderopvang te gaan doen omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Maar na een aantal beroepskeuzetesten, kwam er een totaal ander resultaat uit: De Techniek! Dat was voor mij in eerste instantie een beetje raar omdat ik daar nog nooit zo naar had gekeken. Maar ondanks de testen wilde ik toch graag een online open dag volgen voor de opleiding Pedagogisch Medewerker (om in de kinderopvang te kunnen werken). Maar al gauw kwam ik tot de conclusie dat de opleiding en de leraar die de open dag leidde, toch niet helemaal bij mij paste.

Samen met mijn vader keken we verder en wilde ik kijken wat voor beroepen je kunt leren in de techniek. Ik was toch wel nieuwsgierig geworden en toen kwamen we uit op de opleiding Mechatronica van de Techniek Academie. Mechatronica is een hele brede opleiding waarbij je veel verschillende dingen leert, zoals mechanica, elektrotechniek, besturingstechniek en nog veel meer. Heel toevallig was er op dezelfde avond ook nog een online open dag. Dus ik schreef mij snel in en hadden een privé open dag (ik was de enige). De docenten waren aardig en vertelde wat de opleiding inhield en wat ze doen op de Techniek Academie. Ik voelde mij gelijk op mijn gemak en was erg enthousiast. Na privé open dag heb ik een mail gestuurd en gevraagd voor een rondleiding. Vorige week had ik de rondleiding en kon ik in het echt zien wat ze doen op de Techniek Academie. Na de rondleiding was ik nog steeds enthousiast en schreef mij in voor de opleiding Mechatronia. Toen ging het opeens heel snel want ik kan instromen en al op 1 mei met mijn nieuwe opleiding beginnen. Mijn baan bij Bristol heb ik inmiddels opgezegd.

Afgelopen week had ik de Pre-Tech dagen (Meeloopdagen) en kon ik alvast proeven naar wat ik vanaf mei ga doen. Op donderdag heb ik met een aantal studenten mee gelopen en vrijdag mocht ik zelf met installatietechniek aan de gang. Ik sta te trappelen om op 1 mei aan de gang te gaan.

BeFunky-collage

At the beginning of this year we were told that the Bristol Lelystad branch where I work has to close in June. That is very unfortunate, but it also gave me the opportunity to think about what I would like to do in the future. At first I had the idea to do something in childcare again because I enjoy working with children. But after a number of career choice tests, a completely different result came out: a job in technology! That was a bit strange for me at first because I had never looked at it that way. But despite the tests, I still wanted to follow an online open day for the Pedagogical Employee training (to be able to work in childcare). But soon I came to the conclusion that the training and the teacher who guided the open day did not quite suit me.

Together with my father we looked further and I wanted to see what professions you can learn in technology. I had become curious and then we ended up with the Mechatronics course at the Technology Academy. Mechatronics is a very broad course in which you learn many different things, such as mechanics, electrical engineering, control technology and much more. Coincidentally, there was also an online open day on the same evening. So I registered quickly and had a private open day (I was the only one). The teachers were nice and told what the training entailed and what they do at the Technology Academy. I immediately felt at ease and was very enthusiastic. After a private open day I sent an email and asked for a tour. Last week I had the tour and I could see in real life what they are doing at the Technology Academy. After the tour I was still enthusiastic and registered for the Mechatronics training. Then it suddenly went very quickly because I can start and start my new training on 1 May. I have now quit my job at Bristol.

Last week I had the Pre-Tech days and I could already get a taste of what I will be doing from May. On Thursday I walked with a number of students and on Friday I was allowed to work with installation technology myself. I can’t wait to get started on May 1.


Is er licht aan het einde van de tunnel?

[For English, scroll down]
De Covid-19 pandemie duurt nu meer dan een jaar en mijn laatste wedstrijd was op 18 januari 2020. In Nederland zitten we sinds half december in lockdown en iniddels is er sprake van een derde golf. De aanhoudende maatregelen hebben er voor gezorgd dat de vestiging van Bristol waar ik werk, op 2 juni definitief haar deuren gaat sluiten. Dat betekent dus dat ik voor de tweede keer in deze crisis mijn baan kwijt raak.

Ondanks alle Corona-ellende, is er toch ook licht aan het einde van de tunnel. Afgelopen weken zijn er positieve ontwikkelingen die ik graag met jullie wil delen. Allereest het judo. Vanaf volgende week ga ik judoles geven bij Shoganai aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Ik neem deze lessen over tot aan de zomervakantie. Verder staan de volgende internationale judotoernooien in mijn agenda:

* 18 september 2021: International German Open ID-judo Championship in Neubrandenburg (Duitsland)
* 27 tot en met 31 oktober 2021: Virtus World ID-Judo Championship in Toulouse (Frankrijk)

En als laatste nieuwtje: ik ga na de zomervakantie terug naar school om mijzelf te laten omscholen. Het wordt een opleiding waarbij ik werken en school ga combineren. Welke opleiding ik precies ga doen, vertel ik laten 😉 Mooie uitdagingen om naar uit te kijken! Blijf ondertussen allemaal gezond, ik hoop jullie snel weer te zien!

IMG_1018

The Covid-19 pandemic has now lasted for more than a year and my last match was on January 18, 2020. In the Netherlands we have been in lock down since mid-December and in the meantime there is a third wave. The ongoing measures have ensured that the Bristol shop where I work will close its doors permanently on June 2. That means that I will lose my job for the second time in this crisis.

Despite all the Corona misery, there is light at the end of the tunnel. In recent weeks there have been positive developments that I would like to share with you. First of all judo. From next week I will be teaching judo at Shoganai to children from 4 to 12 years old. I will take over these lessons until the summer holidays. Furthermore, the following international judo tournaments are in my agenda:

* September 18, 2021: International German Open ID judo Championship in Neubrandenburg (Germany)
* 27 to 31 October 2021: Virtus World ID-Judo Championship in Toulouse (France)

And last but not least: I will go back to school after the summer holidays to retrain myself. It will be a course where I go to work and school combined. I will tell you exactly which course I am going to do 😉 Great challenges to look forward to! In the meantime, all stay healthy, I hope to see you again soon!Medal ceremony EC ID judo 2019


My EC ID judo 2018


Foto’s 1e ID European Judo Championships LondonReacties zijn gesloten.